Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

Εγκρίθηκαν οι δράσεις της ΑΝΔΩ για την Αγροτική Ανάπτυξη

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΕΥΔ ΕΠ) ενέκρινε το σχέδιο πρόσκλησης που αφορά σε παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα, του τοπικού προγράμματος της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου, ΑΝΔΩ ΑΕ.
Πρόκειται για την 1ης Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19: «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (CLLD – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», στη Δράση 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές» – Παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα, η δημόσια δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε 1.550.000 ευρώ.