Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

1000 σύνεδροι στο 45ο Συνέδριο των Νοσηλευτών στην Κω

Ξεκίνησε σήμερα στην Κω, το 45ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΣΝΕ).
Στη διάρκεια του συνεδρίου, στο οποίο μετέχουν 1000 σύνεδροι, θα παρουσιαστούν όλες οι τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, ενώ θα πραγματοποιηθούν χρήσιμα κλινικά φροντιστήρια για την αντιμετώπιση των τραυματιών, των ασθενών με διαβήτη, της δερματικής τοξικότητας λόγω χημειοθεραπείας, αλλά και φροντιστήρια που έχουν στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του νοσηλευτή στον χώρο εργασίας του.