Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

3 εκ. για την προστασία των ακτών

Διπλάσιοι πόροι, συνολικού ύψους 3 εκ. ευρώ, διατίθενται από το ΕΣΠΑ, για την προστασία των ακτών από την διάβρωση.
Ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την τροποποίηση της αρχικής πρόσκλησης, ο προϋπολογισμός της οποίας ανερχόταν σε 1,5 εκ. ευρώ.
Η νέα πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 3 εκ. ευρώ, ενώ παράλληλα παρατείνεται και η προθεσμία υποβολής προτάσεων για ένταξη, έως τις 29/06/2018.
Η απόφαση της Περιφερειακής Αρχής να διπλασιάσει το ποσό που διατίθεται μέσω του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, αποτελεί καίριας σημασίας παρέμβαση για την προστασία των ακτών των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, από το διαρκώς εντεινόμενο φαινόμενο της διάβρωσης και τις σοβαρές επιπτώσεις του, σε επίπεδο όχι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά και κοινωνικοοικονομικό.
Δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης «Προστασία των ακτών της Περιφέρειας από τη διάβρωση», είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι Δήμοι και τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία.