Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Με γιατρούς – οπλίτες ενισχύονται τα νησιά

Γιατροί – οπλίτες τοποθετούνται με απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας!
Στη Δωδεκάνησο γιατροί – οπλίτες τοποθετούνται στα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία Λειψών, Τήλου και Κάσου, στο Περιφερειακό Ιατρείο Αεροδρομίου Καρπάθου καθώς και στο Κέντρο Υγείας Καρπάθου. Στους γιατρούς – οπλίτες, παρέχεται η δυνατότητα για ταυτόχρονη αναγνώριση του χρόνου στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και ως χρόνου εκπλήρωσης της υποχρέωσης της υπηρεσίας υπαίθρου, με δαπάνη του Υπουργείου Υγείας.