Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018

Σύμβαση για την αποκατάσταση του 1ου Λυκείου Κω

Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κω, για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών στο σχολικό συγκρότημα του 1ου Ιπποκρατείου Λυκείου Κω», ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.230.000,00 ευρώ, με την Κυπριακή Δημοκρατία να συμβάλλει με το ποσό των 200.000 ευρώ και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με το ποσό των 300.000 ευρώ.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και φορέας εκτέλεσης είναι ο Δήμος Κω.