Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

Δημήτρης Γάκης: «Οδικός χάρτης Ανάπτυξης Μικρών Νησιών»

Η εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου, τα έργα υποδομής στα λιμάνια μας, η χάραξη ακτοπλοϊκών γραμμών που θα συνδέουν κατάλληλα τα διάσπαρτα στο Αρχιπέλαγος νησιά, η κάλυψη των αναγκών των μικρών νησιών σε γιατρούς και δασκάλους, η ενεργειακή επάρκεια, αποτελούν κρίσιμα μέτρα ουσιαστικής πολιτικής εδαφικής και κοινωνικής συνοχής, που μειώνουν τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες, «σπάνε την απομόνωση» των μικρών νησιών και θωρακίζουν τη νησιωτική Χώρα.
Αυτά υπογράμμισε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο πρόεδρος της Επιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών περιοχών του Κοινοβουλίου, βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Γάκης, στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών.
Στις προτεραιότητές μας, πρόσθεσε πρέπει να είναι, η δημιουργία ενός πρότυπου βιώσιμης ανάπτυξης για τα μικρά νησιά. Ενός «οδικού χάρτη» που θα αποτελεί μοντέλο εφαρμογής της «Νησιωτικότητας» σε όλη την Ευρώπη.
Χρειάζεται δηλαδή ένα αναπτυξιακό μοντέλο, που θα αξιοποιεί αποτελεσματικά τις υποδομές και θα εξασφαλίζει την ισόρροπη και αειφορική σχέση της τουριστικής δραστηριότητας με το φυσικό περιβάλλον, θα προσφέρει δηλαδή, ένα σταθερό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον για να μείνουν οι νέοι στον τόπο τους. Το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου, όπως ήδη σημείωσα, αποτελεί ένα εμβληματικό πρόγραμμα που θα συμβάλλει καταλυτικά στην ενδυνάμωση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στα νησιά μας.