Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

«Μικρά νησιά: Μπορούμε και μόνοι μας»

Στην Τήλο θα πραγματοποιηθεί το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών.
Το συνέδριο με θέμα «Μικρά νησιά: Μπορούμε και μόνοι μας… Περιβάλλον, Μεταφορές, Επιχειρηματικότητα» θα διεξαχθεί στις 11 και 12 Μαϊου.
Στις εργασίες του Συνέδριου συμμετέχουν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κοινωνικοί, πανεπιστημιακοί φορείς και εκπρόσωποι των επιχειρηματιών των μικρών νησιών.