Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Εκδήλωση για τα προσωπικά δεδομένα από το ΕΒΕΔ

Εκδήλωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επιχειρήσεων, διοργανώνει το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Ρόδου.
Η εκδήλωση με θέμα «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, Νομικό Πλαίσιο, Οργάνωση, Προετοιμασία και Πρακτική Εφαρμογή» κρίθηκε επιβεβλημένη καθώς στις 25 Μαϊου λήγει η προθεσμία συμμόρφωσης.
Τα πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 20 εκ. ευρώ. Στόχος του νέου Κανονισμού είναι η διασφάλιση της ελεύθερης, αλλά προστατευμένης ροής, απλών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
Υπόχρεα για την εφαρμογή του είναι όλα τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που συλλέγουν ή επεξεργάζονται ή διακινούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατοίκων της ΕΕ.