Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

10 εκ. για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων

Επιπλέον 2,4 εκ. ευρώ θα διατεθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων.
Ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την τροποποίηση της αρχικής πρόσκλησης, ο προϋπολογισμός της οποίας ανερχόταν σε 7,6 εκ. ευρώ, αυξάνοντας το κονδύλι σε 10 εκ. ευρώ.
Η συγκεκριμένη δράση σκοπό έχει την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημοσίων κτιρίων, την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης των νησιών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.