Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

Άσκηση «ΔΙΑ-ΠΥΡΟΣ»

Άσκηση με την κωδική ονομασία «ΔΙΑ-ΠΥΡΟΣ 2018», θα πραγματοποιηθεί στις 8 Μαϊου στη Ρόδο.
Η άσκηση θα εξελιχθεί ως πραγματικό συμβάν και θα ακολουθηθούν όλα τα επιχειρησιακά στάδια αντιμετώπισης μιας δασικής πυρκαγιάς.
Σκοπός της άσκησης είναι η επιχειρησιακή αφύπνιση και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του δασοπυροσβεστικού μηχανισμού, η μείωση του χρόνου ανταπόκρισης και η βελτίωση της συνεργασίας όλων των φορέων δασοπυρόσβεσης.