Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

Με σύγχρονα μηχανήματα εξοπλίζεται το Νοσοκομείο Κω

Με νέα σύγχρονα μηχανήματα, τελευταίας τεχνολογίας, εξοπλίζεται το Νοσοκομείο της Κω, με πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Το έργο, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, εντάχθηκε στον Άξονα «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 293.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την πρόταση που επεξεργάστηκε και κατέθεσε η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, σε συνεργασία με την διοίκηση της νοσοκομειακής μονάδας, η προμήθεια μηχανημάτων για το Γενικό Νοσοκομείο Κω περιλαμβάνει:
Ένα ψηφιακό ακτινολογικό συγκρότημα τύπου Α΄(μονού ψηφιακού ανιχνευτή), πλήρως εγκατεστημένο και λειτουργικό, που θα αντικαταστήσει μηχάνημα παλαιάς τεχνολογίας
Μια τροχήλατη ακτινοσκοπική μονάδα C-arm, πλήρως λειτουργική, για την υποβοήθηση ορθοπεδικών χειρουργικών επεμβάσεων
Μια ψυχόμενη επιτραπέζια φυγόκεντρος ασκών αίματος, πλήρως λειτουργική, που θα εγκατασταθεί στο αιματολογικό τμήμα
Τέσσερα monitor παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων, 10 καναλιών, πλήρως λειτουργικά, που θα καλύψουν τις ανάγκες της καρδιολογικής κλινικής.