Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

Τις προτάσεις τους για τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» κατέθεσαν οι δήμαρχοι της Β. Δωδεκανήσου

Τις προτάσεις τους, ενόψει των αλλαγών που επίκεινται στην Αυτοδιοίκηση με το νομοσχέδιο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», κατέθεσαν οι Δήμαρχοι Κω, Λέρου, Πάτμου, Λειψών, Αστυπάλαιας, Νισύρου και Αγαθονησίου.
Προτάσεις, όπως αναφέρουν, που απαντούν στις ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών δήμων.
Οι δήμαρχοι του Βορείου Συγκροτήματος της Δωδεκανήσου, αφού ξεκαθαρίζουν ότι στέκονται μακριά από πολιτικές και κομματικές σκοπιμότητες, καταθέτουν 12 προτάσεις που θα επιφέρουν πραγματική μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση.
Συγκεκριμένα προτείνουν:
1ον) Μητροπολιτική Διοίκηση στην κατεύθυνση της διανησιωτικής συνεργασίας των Δήμων του Βορείου Συγκροτήματος. Οι μητροπολιτικές λειτουργίες σε διανησιωτικό επίπεδο αφορούν στην υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών των μικρότερων δήμων, στον χωροταξικό σχεδιασμό και έλεγχο, στην πολιτική προστασία.
2ον) Κατάργηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μεταφορά των πόρων, των υποδομών και του προσωπικού της στους Δήμους. Είναι ένα μεγάλο βήμα για να σταματήσει η αυτοδιοίκηση να αποτελεί ετεροδιοίκηση και να περιοριστεί η γραφειοκρατία και η επικάλυψη αρμοδιοτήτων.
3ον) Οι Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία) να περιέλθουν στους Δήμους μαζί με τους αντίστοιχους πόρους. ‘Ένταξη των Δημοτικών Ιατρείων στις μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας και στο ασφαλιστικό σύστημα.
4ον) Δημιουργία αυτοτελούς υπηρεσίας ΟΤΑ που θα αναλάβει τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των Δήμων και των νομικών προσώπων τους αλλά θα έχει και τη δυνατότητα εσωτερικού ελέγχου. Ευελιξία-Διαφάνεια-Αποτελεσματικότητα και απλοποιημένο πλαίσιο ελέγχου.
5ον) Νέο μοντέλο κατανομής των ΚΑΠ με ενίσχυση του κριτηρίου της νησιωτικότητας για την κατανομή τους και θεσμοθέτηση του ελάχιστου κόστους λειτουργίας των μικρών νησιωτικών δήμων.
6ον) Άμεση, θεσμοθετημένη και δεσμευτική απόδοση στους Δήμους του 10% των εσόδων του Πράσινου Ταμείου. Οι πόροι αυτοί θα διατίθενται δεσμευτικά για περιβαλλοντικά έργα.
7ον) Θεσμοθέτηση ποσοστού 10% από τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων στους Δήμους. Οι πόροι αυτοί θα διατίθενται, δεσμευτικά, σε δράσεις για τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Πρέπει επίσης να δοθεί η δυνατότητα στους μικρούς νησιωτικούς δήμους να καλύπτουν τα έξοδα μετακίνησης των τοπικών αθλητικών σωματείων.
8ον) Όλες οι δομές πρόνοιας, τα επιδόματα, οι δομές του ΟΑΕΔ, και τα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης να περάσουν στην αρμοδιότητα των Δήμων, μαζί με τους αντίστοιχους πόρους.
9ον) Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας των Λιμενικών Ταμείων για να έχουν τη δυνατότητα προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων αλλά και να λειτουργούν με ευελιξία και δυνατότητα διάθεσης μέρους των εσόδων τους για δράσεις τουριστικής προβολής.
10ον) Εκχώρηση στους Δήμους της αποκλειστικής αρμοδιότητας παραχώρησης και χρήσης αιγιαλού και παραλίας, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων τους.
11ον) Ενίσχυση της λειτουργίας των δημοτικών κοινοτήτων και της οικονομικής τους αυτοτέλειας και τη δυνατότητα είσπραξης και κατανομής πόρων από τα τοπικά συμβούλια.
12ον) Η αρμοδιότητα για το κανονιστικό πλαίσιο άσκησης συγκοινωνιακού έργου εντός των ορίων των Δήμων, να περάσει από τον δεύτερο στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης.
Σε κοινή τους δήλωση, οι δήμαρχοι αναφέρουν:
«Η πρωτοβουλία αυτή και οι προτάσεις μας, δεν συνιστούν μια απλή μεταφορά αρμοδιοτήτων, πόρων και εξουσιών προς τους Δήμους.
Εκφράζουν την ανάγκη να κυριαρχήσουν, επιτέλους στην πράξη, οι αρχές της ισχυρής αυτοδιοίκησης και της επικουρικότητας να συναντηθούν με ένα νέο τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του Κράτους. Με μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, που θα προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη.
Οι προτάσεις μας στηρίζονται στην ευρωπαϊκή εμπειρία. Γιατί είναι απαράδεκτο στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες η αυτοδιοίκηση να διαχειρίζεται πόρους που αντιστοιχούν στο 12% του ΑΕΠ και στην Ελλάδα οι πόροι αυτοί να είναι κάτω από το 2%.
Κυρίως όμως, αυτές οι προτάσεις, απαντούν στις ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών δήμων.
Στο δημόσιο διάλογο, που έχει ανοίξει για τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις στην αυτοδιοίκηση, θα επανέλθουμε και με νέες προτάσεις στο άμεσο μέλλον».