Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Κως: Έκτακτη επιχορήγηση 200 χιλ. € στο Νοσοκομείο

Έκτακτη επιχορήγηση 790.000 ευρώ, από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας, θα διατεθούν στις δομές Υγείας νησιών που δέχονται πρόσφυγες.
Το υπουργείο Υγείας προχωρά στην έκτακτη αυτή επιχορήγηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν αυτές οι δομές υγείας στα νησιά που δέχονται προσφυγικές ροές, αλλά και τις λειτουργικές δαπάνες που καλούνται να αντιμετωπίσουν από ίδια έσοδα.
Για το Νοσοκομείο της Κω έχουν εγκριθεί από την έκτακτη επιχορήγηση, 200 χιλιάδες ευρώ.